lørdag, juli 13, 2024
Hovedside

VI ER DER FOR DEG, ALLTID!
VÅR NÆRHET GIR DEG TRYGGHET!

Vi sørger for å sikre dine verdier, enten i form av et stasjonært vakthold, eller i form av mobilt vakthold der vi jevnlig kommer innom og sjekker fasade, uteområder og eventuelt tar en innvendig kontroll. Vi jobber også med bomiljøvakthold og butikkvakthold, m.m.

Våre vektere sikrer din nattesøvn.
Vi bidrar til at dine verdier og ansatte er trygge, og at dere får rask assistanse ved behov.

Alle våre vektere har godkjent vekteropplæring, samt at de også har gjennomgått andre kurs i forbindelse med å kunne utføre spesialisert vakthold.

 • Mobilt vakthold
  Denne formen for vakthold er en meget preventiv tjeneste. På mange forskjellige tidspunkt, fordelt gjennom døgnet, er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser. Vekterne foretar inspeksjoner av objektet og ser etter avvik.
 • Stasjonært vakthold
  Vi leverer flere ulike typer stasjonært vakthold til alle slags bedrifter. Stasjonært vakthold har til hensikt å skape trygghet for kundens ansatte og kunder gjennom å beskytte produksjon, utstyr og eiendom mot skader som kan oppstå.
 • Bomiljøvakthold
  Bomiljøvakthold omfatter forebyggende inspeksjoner i alle typer borettslag og sameier. Beboerne kan når som helst tilkalle vekter ved behov for assistanse.
 • Byggeplassvakthold
  I tillegg til å holde uvedkommende borte fra byggeplassen med adgangskontroll, er det mange andre forhold som skal ivaretas. Man vil for eksempel forhindre tyveri av materialer og verktøy, samt ha tilsyn av maskinpark, stillaser, byggvarmere, strømaggregater og ikke minst bygget.
 • Arrangementsvakthold
  Større folkemengder på arrangementer kan oppføre seg uforutsigbart og krever en erfaren aktør som vet å håndtere enkeltindivider og mengder på en profesjonell måte for å hindre personskade eller uønskede hendelser.
 • Butikkvakthold
  I enkelte tilfeller er det preventivt og kanskje nødvendig med en uniformert vekter i butikker og på tyveriutsatte arbeidsplasser. Å ha butikkvakthold kan være preventivt i forhold til butikktyveri, ran og uro. Våre uniformerte vektere vil sørge for ro og orden i butikken.
 • Beredskapstjeneste
  Beredskapstjenesten er tilpasset døgnåpne bedrifter som for eksempel hoteller og bensinstasjoner. Vi kan gjøre forebyggende inspeksjoner på stedet, samt gi assistanse ved behov.

Vi skal være best på kvalitet, pris og tilgjengelighet.
Hos oss arbeider også ledelsen ute som vektere, og på denne måten vet alle i bedriften hva du som kunde mener når det tas kontakt for å få utført endringer.