torsdag, juni 13, 2024
Hovedside

FREMTIDEN ER HER VED BRUK AV
AVANSERT REALTIDSOVERVÅKNING!

Vi tilbyr kameraovervåkning med blant annet intelligent videoanalyse. Alle hendelser kan rapporteres og sjekkes via smarttelefon eller sendes til vår døgnbemanede vaktsentral, der alle hendelsene blir sjekket og håndtert av profesjonelle operatører.

Avanserte og intelligente kameraer har en «hjerne» som analyserer bilder og varsler ved hendelser som avviker fra normalen.

Det kan f.eks. opprettes et felt i bilde fra kameraet på en parkeringsplass det ikke er lov å benytte etter arbeidstid. Vi kan da programmere kameraet til å varsle alarmsentralen dersom en bil eller en gjenstand blir hensatt der i mer enn 5 minutter. Et annet eksempel kan være at det er greit å forlate en bygning etter klokken 18.00, men ikke lov å gå inn i bygningen etter samme tidspunkt.

Realtidsovervåkning gir en mulighet til å forhindre uønsket aktivitet på et gitt område, før hendelsen blir et faktum. Dette gjøres gjennom kameraovervåkning, lyd og et tett samarbeid med alarmstasjonen, utrykningstjenesten, og med deg som kunde.

Flere bedrifter og organisasjoner har gjerne ITV (Intern TV-overvåkning) med opptaksfunksjon og eventuelt en egen vaktstasjon hvor de overvåker skjermer og system i realtid. Det kan være koblet til Internett og da styres via ekstern PC, smarttelefon eller nettbrett. Dette kan enkelt utvides til RVS (Remote Video Solution), slik at vi kan ta denne jobben for dere.

Dette gjør det mulig å være litt mer pro-aktiv angående hendelser en tidligere.

Det finnes en mengde overvåkningskameraer, noen har IR-lys og “ser” i mørket, mens andre har lysforsterkende løsninger. Du kan få kameraer som er spesialiserte på å lese bilskilt. Kort sagt du får et kamera til alle mulige utfordringer. Alle kameraløsninger vi leverer kommer i FULL-HD, og fantastiske bilder.

De fleste har en viss oversikt over hva de skal bruke sitt kamerasystem til, men langt fra alle.
Uansett, løsningene er nesten uendelige, og vi kan hjelpe deg med riktig system til deres behov.