torsdag, mai 23, 2024

BEREDSKAPSTJENESTE

Med alarm fra Sikringspartner As, blir man tilknyttet vår 24-timers FG-godkjente vaktsentral. Våre alarmoperatører reagerer raskt når alarmen utløses, og våre vektere reiser omgående. Våre vektere får direktemelding fra vår vaktsentral, og vil bli sendt direkte til rett adresse der de kontrollerer bygningen.

Ved utløst alarm vil vår alarmoperatør omgående sende vekter til adressen, og deretter ringe kunden for avklaring. Om kunden skulle svare, og det blir avklart at det er falsk alarm, vil vekterutrykning bli avbrutt. På denne måten spares det mye tid, og vi kan rask komme til adressen, og foreta både utvendig og innvendig kontroll, om kunden har levert nøkkel til oss. Dette gjelder også assistansealarmer for de som har dette. (Mange andre selskaper sender først ut vekter etter at kunden er forsøkt kontaktet, og man mister fort dyrbar tid.)

Objektet blir grundig kontrollert, og rapport blir lagt igjen etter innvendig kontroll.

Vi bruker vekterhunder som et verktøy for å kunne tilby best mulig tjeneste til våre kunder. En vekterhund vil kunne avdekke eventuelle uregelmessigheter raskere og mer effektivt enn en vekter vil gjøre alene. En vekter med tjenestehund kan også med større sikkerhet gå inn i en situasjon enn det en vekter alene kan gjøre.

Når eventuelt uhellet er ute, er det viktig å igangsette arbeidet umiddelbart, slik at man kan begrense skadene, selv om natten og/eller i helgen. Vi har knyttet oss opp mot flere samarbeidspartnere, og på denne måten gjort det enklere både for dere og oss. Vi samarbeider med låsesmed, snekker, rørlegger, glassmester og elektriker, og kan derfor fikse alle typer arbeider umiddelbart i forbindelse med innbrudd, brann, vannskader, etc.

Man trenger kun å forholde seg til oss, resten fikser vi.

Bare oss, vi hjelper deg uansett…