torsdag, juni 13, 2024
Hovedside

VAKTHOLD MED HUND
ØKER BÅDE SIKKERHETEN OG KVALITETEN!

Sikringspartner As er et vaktselskap med godkjent hundetjeneste. Hundetjeneste i form av godkjent vekterhund er veldig nyttig under alle former for sikringsoppdrag. Vekterhund er stort sett med på alle type oppdrag hos oss, og er en viktig del av våre tjenester. Hundens sanser kommer alltid til nytte.

Vekterhunden har i hovedsak to oppgaver når den brukes i tjeneste. Den skal kunne beskytte og/eller avverge eventuelle angrep mot vekteren. I tillegg skal hunden hjelpe vekteren med å avdekke forskjellige farer/trusler på et objekt, og kunne varsle om det oppholder seg uvedkommende på stedet. En hund har en enestående nese, og ikke minst andre sanser som overgår ethvert menneske. En hund er derfor meget egnet til å bli brukt av en vekter, slik at vekteren har en større mulighet til å kunne utføre vekterjobben med en mye høyere kvalitet på tjenesten.

All erfaring tilsier at kjeltringer har mye større respekt for en hundetjeneste, enn han vil ha for en vekter uten hund. Det er igjen sikkerheten for vekter og vaktobjektet vekteren skal passe på.

Vekterhund vil blir brukt på alle oppdrag vi utfører, foruten publikumsrettet tjeneste som  for eksempel konserter, etc.,  om ikke annet er avtalt.

Sikringspartner As merker alle objekt med skilt der det klart fremgår at det patruljeres med hund, og at eventuelle utrykninger foregår med hund, som igjen gjenspeiler kvaliteten på tjenestene vi leverer.

Alle våre hundeekvipasjer gjennomfører mye trening som går ut på forskjellige aspekter ekvipasjen kan komme ut for i jobbsammenheng, og de blir også jevnlig testet i forhold til et godkjenningsprogram som er obligatorisk for en slik tjeneste. Godkjenningsprogrammet er omfattende, og er godkjent av politiet. Dette programmet brukes for å sikre at både hund og hundefører er egnet til tjeneste i Sikringspartner As. En hund vil aldri bli brukt i tjeneste før hunden, sammen med fører, har bestått godkjenningsprogrammet. Vi bruker eksterne personer som dommere for godkjenningsprogrammet.

Sikringspartner As legger stor vekt på at hundene klarer å skille mellom et ordinært familieliv, og virkeligheten der ute på oppdrag, og det er nettopp derfor vi gjennomfører disse strenge testene, og ikke minst jevnlig trening, slik at vi hele tiden har kontroll på disse aspektene. Våre hundeførere benytter egne hunder. Med andre ord, dette er familiehunder, men er trent til å kunne ivareta hundeførers sikkerhet når jobben krever dette.

Vi bruker i grove trekk tre hunderaser som vekterhund, og det er de samme hunderasene som brukes av Forsvaret og Politiet (schæferhund, malinois og hollender).

Schæferhunden er rasen som er mest brukt. Den er opprinnelig en tysk gjeterhund, men har i mange år fungert som vakthund/tjenestehund. Allerede i 1901 ble den første schæferhunden godkjent som politihund i Tyskland. Norge tok i bruk schæferhunden allerede i 1910, altså bare 9 år etter Tyskland.

Malinois er også en gjeterhund, og stammer fra Belgia. Hunden kalles på folkemunne for malle. Dette er en hund som blir mer og mer brukt av militær og politi i Europa. Dette er en rase som er i ferd med å ta over for schæferen i mange miljøer.

Hollenderen er, som både schæferen og mallen, en gjeterhund av opprinnelse. Dette er en hund som foreløpig er lite kjent i Norge, men er blitt en sterkt voksende rase. Sverige har mange av disse, og de brukes mye i bruksmiljøer. I noen europeiske land brukes denne rasen mye i militæret og politiet, men er den største rasen innenfor vakthund/tjenestehund i Østerike og USA pr. i dag.