Politigodkjent også etter ny reform

Politigodkjent også etter ny reform

Det ble i 2017 varslet om endringer i forskriften til lov om vaktvirksomhet, som ville trå i kraft 01.01.2018.

SITAT fra Politiet
“Det ville si at alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til og utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og/eller har tillatelse til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke om ny tillatelse etter det nye regelverket før 01.01.2018.

Nye søknader skal være ferdig behandlet innen 01.06.2018. Foretaket kan fortsette virksomheten inntil søknaden er avgjort men ikke utover 01.06.2018.”
SITAT SLUTT

Vi søkte på nytt innen fristen, og fikk ny godkjenning  som er datert 30.05.2018, altså innen fristen gikk ut.

Her kan du se listen over godkjente vaktselskap (politiet.no) 

30. mai 2018
g